KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu-09.01.2023

2022-2022 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

 

Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO) kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olup başvurular belirtilen adres üzerinden ONLİNE olarak yapılacaktır. Eksik belge ve beyana uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Akademik Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri

Değerlendirme Tarihleri

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi*

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç*

Bitiş*

23.01.2023 09:00

27.01.2023

16:00

30.01.2023

03.02.2023

06.02.2023

07.02.2023

08.02.2023

09.02.2023

10.02.2023

 
          2022-2023  Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Program ve Kontenjanları 1. Akademik Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Bilgileri

 

1.A) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:


Başvurular online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversiteye gelerek şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır. Başvurular 27.01.2023 tarihinde saat: 16:00'da otomatik olarak kapanacaktır.

 


Online başvuru için tıklayınız.

 1.B) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:


Aşağıda yazılı belgelerin online başvuru sırasında başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.

 

Tüm öğrenciler için;

 

1– Öğrenci Belgesi, (Kurumundan veya E-Devlet üzerinden alınan güncel tarihli belgelerde geçerlidir)

 

2- Transkript (Not Döküm) Belgesi, (Kurumundan veya E-Devlet üzerinden alınan güncel tarihli belgelerde geçerlidir)  (Not Döküm belgesi birden fazla sayfa olması durumunda tüm belgeler taranıp (PDF) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

 

3– Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge. Öğrencinin Transkript (Not Döküm) belgesinde belirtilmemişse 

 

4–İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,        

Başvuru için yukarıda istenilen belgelerden eksik olması durumunda başvurular ilgili kurul/komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.


 


1.C) SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

 

Her bir diploma programı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek olup; sonuçlar başvuru sonuç ilan tarihinde online başvuru sistemi üzerinden açıklanacaktır. Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında web sayfası aracılığı ile yerleşen aday listeleri açıklanmayacaktır

 


1.D) KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE İSTENEN BELGELER:


Kesin kayıtlar online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Online kesin kayıt işlemi sonrası aşağıda istenen belgelerin kayıt olunan Meslek Yüksekokuluna posta, e-posta yolu ile veya şahsen en geç online kayıt tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde online kayıt işlemi ve kayıt hakkı iptal edilecektir.

 


1.E) KAYIT İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER:1) Transkript (Not belgesi) Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversitede aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge,


           2) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin çıktısı                   veya onaylı fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.)


            3) Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge. Öğrencinin Transkript (Not Döküm) belgesinde belirtilmemişse,

 
            4) %10’a giren öğrenciler için %10’a girdiğini gösteren belge (halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam etmiş olan II. öğretim öğrencileri için). 

1.F) MUAFİYET İÇİN FAKÜLTE DEKANLIKLARINA/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜKLERİNE VERİLMESİ GEREKLİ BELGELER
            1) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet için başvuru dilekçesi


2) Transkript (Not belgesi): Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversitede aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmî belge,


3) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin çıktısı veya onaylı fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.)

 


 

 

1.G) İLİŞİK KESME İŞLEMİ:


 

Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler kayıt hakkı kazanıncaya kadar halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenime devam edeceklerdir. Kayıt hakkı kazanan öğrenci halen kayıtlı olduğu üniversiteden herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. İlişik kesme işlemi Üniversitemize kayıt olduktan sonra üniversiteler arasındaki resmi yazışma ile yapılacaktır.

 


ÖNEMLİ NOTLAR:

 

 

> Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (online) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. (Sistem 16:00'da kapanacaktır.)

 

> Belgelerin yüklenmesinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Evrakların sisteme yüklenmesinde ortaya çıkacak sorunlardan üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge olması durumunda yatay geçiş işlemi yapılamayacaktır. 

> Genel Not Ortalaması ile Başvuran adaylar arasındaki seçme ve yerleştirme, geçişin yapılacağı programın kontenjanı dahilinde ve başvuran öğrencilerin başarı derecelerine göre yapılır. En başarılı öğrenciden başlanılarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Başarı sıralaması Genel Not Ortalamasına göre yapılır. Genel Not Ortalamasının eşit olması halinde Merkezi Yerleştirme puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınır.

 

Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması gerekir. 

 

> Üniversitemiz Senatosu tarafından Yurt dışından öğrenci kontenjanı ayrılmamıştır. 

Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu İletişim Numaraları:

 

 

 

Fakülte/Yüksekokul/MYO

İletişim Numarası

E-Posta Adresi

Afşin Meslek Yüksekokulu

0344 300 22 57

afsinmyo@ksu.edu.tr

Andırın Meslek Yüksekokulu

0344 300 22 94

erdalcetin@ksu.edu.tr

Göksun Meslek Yüksekokulu

0344 300 23 33

goksun@ksu.edu.tr

Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

0344 300 28 23

0344 300 28 19

saghiz@ksu.edu.tr

Pazarcık Meslek Yüksekokulu

0344 300 24 29

abozyel@ksu.edu.tr

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

0344 300 24 08

hmehmetkarabacak@ksu.edu.tr

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

0344 300 25 12

teknikbmyo@ksu.edu.tr