KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Misyonumuz: Öğrencilerimize doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunmak, etik değerlere bağlı kalmak, ilgili birimlerle koordineli çalışarak sorunun değil çözümün parçası olmaktır.

Vizyonumuz: Öğrencilerimizin bilgiye, hizmete erişimini hızlandırmak, işe uygun nitelik ve sayıda personel ile gelişmiş fiziksel ve teknolojik donanım kullanarak hizmet kalitesini artırmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Kanun, Yönetmelik, yönerge, tüzük ve Genelgelerle belirlenmiş olan yetkilerle sınırlı olup Rektör veya Rektör’ün uygun göreceği bir Rektör Yardımcısı ile Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Genel Sekreter ve Rektör Yardımcısı kanalı ile Rektöre karşı sorumlu olarak çalışır.

İdareye İlişkin Bilgiler: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemizin bir idari birimi olarak kurulmuştur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  Eğitim-Öğretim ve Öğrencilerle ilgili her türlü Kanun, Yönetmelik ve Yönerge Hükümlerinin uygulanmasından sorumludur. Rektör veya Rektör’ün uygun göreceği bir Rektör Yardımcısı ile Genel Sekretere bağlı olarak çalışmakta olup Genel Sekreter ve Rektör Yardımcısı kanalı ile Rektöre karşı sorumludur.