KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu-09.01.2023

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı

(EK MADDE-1) ile Yatay Geçiş Duyurusu

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olup başvurular belirtilen adres üzerinden ONLİNE olarak yapılacaktır. Eksik belge ve beyana uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri

Değerlendirme Tarihleri

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

23.01.2023

09:00

27.01.2023

16:00

30.01.2023

03.02.2023

06.02.2023

07.02.2023

08.02.2023

 
1. Merkezi Yerleştirme Puanı Kapsamında Yatay Geçiş Başvuru Bilgileri

Başvuru Yapabilecekler:

ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin Lisans ve Önlisans programlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilen ve kayıt yaptırmış olan öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başvurduğu diploma programının yerleştiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar başvuru yapabilir.

Başvuru Yapamayacaklar:

1-Türkiye’ deki Üniversitelere ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler başvuru yapamaz.   

2-ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim programlarına yerleşen adaylar başvuru yapamaz.

3-2022 yılında ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Türkiye’de bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıranlar güz yarıyılında başvuru yapamaz.

4-Öğrenciler başvuru yaptıkları programa, halen kayıt olduğu Üniversitedeki programa yerleştiği ve kayıt yaptırdığı yılda öğrenci alınmamışsa bu durumdaki adaylar başvuru yapamaz.

5-Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kayıtlı iken ilişiği kesilenler başvuru yapamaz.

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına Göre Yatay Geçiş Programları


1.A) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

 

Başvurular online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversiteye gelerek şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır. Başvurular 27.01.2023 tarihinde saat: 16:00'da otomatik olarak kapanacaktır. 

 

Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri için Tıklayınız

 

 


Online başvuru için tıklayınız.

                                                                                                                              

 

1.B) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:Aşağıda yazılı belgelerin online başvuru sırasında başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.

Tüm öğrenciler için;

 

         1– Öğrenci Belgesi, (Kurumundan veya E-Devlet üzerinden alınan güncel tarihli belgelerde geçerlidir)

 

         2- ÖSYS (YKS, YGS, LYS ve DGS) Sınav Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı, https:/ais.osym.gov.tr

 

         3– ÖSYS (YKS, YGS, LYS ve DGS) Yerleştirme Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı, https:/ais.osym.gov.tr

 

                 

Başvuru için yukarıda istenilen belgelerden eksik olması durumunda başvurular ilgili kurul/komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

1.C) SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

 

Her bir diploma programı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenecek olup; sonuçlar başvuru sonuç ilan tarihinde online başvuru sistemi üzerinden açıklanacaktır. Başvuruda Ek Puan seçeneğini işaretlemiş olan öğrenciler başvurduğu programa ÖSYM Ek Puan ile yerleşme hakkı yoksa başvurusu Ek Puan dikkate alınmadan değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında web sayfası aracılığı ile yerleşen aday listeleri açıklanmayacaktır.

 


1.D) KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE İSTENEN BELGELER:

 

Kesin kayıtlar online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Online kesin kayıt işlemi sonrası aşağıda istenen belgelerin kayıt olunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna posta, e-posta yolu ile veya şahsen en geç online kayıt tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde online kayıt işlemi ve kayıt hakkı iptal edilecektir.

 


1.E) KAYIT İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER:


 

1)   Transkript (Not belgesi) Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversitede aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmî belge,

 

           2) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin çıktısı veya onaylı fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.)

 

3) Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge. Öğrencinin Transkript (Not Döküm) belgesinde belirtilmemişse 

 

            4) %10’a giren öğrenciler için %10’a girdiğini gösteren belge (halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam etmiş olan II. öğretim öğrencileri için).
 

1.F) MUAFİYET İÇİN FAKÜLTE DEKANLIKLARINA/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜKLERİNE VERİLMESİ GEREKLİ BELGELER:

1) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet için başvuru dilekçesi


2) Transkript (Not belgesi): Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversitede aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmî belge,


3) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin çıktısı veya onaylı fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.)

 

 

 

 


1.G) İLİŞİK KESME İŞLEMİ:


Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler kayıt hakkı kazanıncaya kadar halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenime devam edeceklerdir. Kayıt hakkı kazanan öğrenci halen kayıtlı olduğu üniversiteden herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. İlişik kesme işlemi Üniversitemize kayıt olduktan sonra üniversiteler arasındaki resmi yazışma ile yapılacaktır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 

 

Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına Göre Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri

Üniversitemiz 2014-2022 Yılları Arası ÖSYM Puanları için Tıklayınız

 

>Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (online) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. (Sistem 16:00'da kapanacaktır.)

 

> Belgelerin yüklenmesinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Evrakların sisteme yüklenmesinde ortaya çıkacak sorunlardan üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge olması durumunda yatay geçiş işlemi yapılamayacaktır. 

 

 

Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu İletişim Numaraları:

Fakülte/Yüksekokul/MYO

İletişim Numarası

E-Posta Adresi

Diş Hekimliği Fakültesi

0344 300 38 73

0344 300 38 30

dishek@ksu.edu.tr

 

Fen Fakültesi

0344 300 1362

0344 300 14 45

bceyhan@ksu.edu.tr

bayramkilic@ksu.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi

0344 300 15 17

gsf@ksu.edu.tr

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

0344 300 1362

0344 300 14 45

bceyhan@ksu.edu.tr

bayramkilic@ksu.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0344 300 15 92

iibf@ksu.edu.tr

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

0344 300 16 06

0344 300 16 97

0344 300 45 61

hmehmetakkok@ksu.edu.tr

adiguzel@ksu.edu.tr

cuhadarh@ksu.edu.tr

Orman Fakültesi

0344 300 17 28

fserindag@ksu.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi

0344 300 47 16 

sporbilimleri@ksu.edu.tr

Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

0344 300 48 66

guby@ksu.edu.tr

Afşin Meslek Yüksekokulu

0344 300 22 57

afsinmyo@ksu.edu.tr

Andırın Meslek Yüksekokulu

0344 300 22 94

erdalcetin@ksu.edu.tr

Göksun Meslek Yüksekokulu

0344 300 23 33

goksun@ksu.edu.tr

Pazarcık Meslek Yüksekokulu

0344 300 24 29

abozyel@ksu.edu.tr

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

0344 300 25 12

teknikbmyo@ksu.edu.tr 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı (ÖSYM Puanına Göre) Yatay Geçiş Başvuru Programları