KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Ukrayna'daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Başvuruları Hakkında Duyuru-26.04.2022

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilere yatay geçişle veya özel öğrenci olarak geçiş yaparak ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilme hakkı tanınmıştır.

Öğrencilerin Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci olarak geçişlerinde kontenjan, başvuru, değerlendirme iş ve işlemleri Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında alınan kararda belirtilen ve ÖSYS/YKS Kılavuzunda ilan edilen şartlar ile yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacaktır.

Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir.


Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan Ukrayna’daki yükseköğretim kurumları listesi için tıklayınız.


Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen yatay geçiş program ve kontenjanları için tıklayınız.

Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen özel öğrenci program ve kontenjanları için tıklayınız.


Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri

: 11-15 Nisan 2022

Sonuçların İlanı

: 20 Nisan 2022

Yerleşenlerin Kesin Kayıt Tarihleri

: 21-22 Nisan 2022

Yedek Adayların İlan Tarihi

: 23 Nisan 2022

Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihleri

: 25 Nisan 2022


Özel Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Özel Öğrencilik  Başvuru Tarihleri

: 11-15 Nisan 2022

Yatay geçiş başvurusunda bulunan ancak yatay geçişten yararlanamayanların Özel Öğrencilik Başvuru Tarihleri

: 26-29 Nisan 2022

Sonuçların İlanı

: 03 Mayıs 2022


Not: Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. İlan edilen tarihlerde başvuru yapmayan veya kayıt haklarını kullanmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılır. 


Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Genel Kurul Kararında belirtilen şartlara göre yapılacaktır.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul KararıBAŞVURU ŞARTLARINA erişmek için tıklayınız.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen şartlar ile ilgili Kısa Soru ve Cevaplar için tıklayınız.


Üniversitemiz Uygulamalarına Yönelik Ek Açıklamalar Aşağıda Yer Almaktadır.

1- Başvuruda bulunacak öğrencilerin Ukrayna’daki tanınan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi veya önceki eğitim ve öğretim dönemlerinde kayıt yaptırmış olmaları ve 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında ders kaydı yapmış olmaları gerekmektedir.


2- ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları 2021 yılı için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda: Times Higher Education (THE), QS World University Rankings (QS), Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking’dır. Daha önceki yıllar için ilgili yılın ÖSYS/YKS kılavuzuna bakılmalıdır.


3- Yükseköğretim Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde yer alan Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav sonucu (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması, İtalya Maturita Diploması) ile kayıt yaptırmış olan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş başvurularında, Üniversitemiz Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi uyarınca İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan İstanbul Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından (İÜYÖS) en az 40 ve üzerinde puanı olanların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.


4- Başvuran aday sayısının kontenjan sayısından fazla olması halinde başvuruların değerlendirmesinde öncelik sırası şu şekilde olacaktır.

    - Ulusal sınav puanı (ÖSYS/YKS) ile başvuruda bulunanlar

    - İYÖS ile başvuruda bulunanlar

    - ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını sağlayarak başvuruda bulunanlar


5- Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz öğrenim ücretlerini kayıt sırasında yatıracak olup; eğitim-öğretime 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde başlayacaklardır.Öğrenim Ücretleri Tablosu İçin Tıklayınız.

ÖSYM Yerleşme Taban Puanları İçin Tıklayınız.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Not Döküm Belgesinin (transkript) imzalı ve mühürlü sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Zorunlu)

ÖSYM/YKS puanı ile başvuruda bulunacak öğrenciler için ÖSYM Sonuç Belgesi (Zorunlu)

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik tarihini gösteren sayfasının sureti (Zorunlu)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışına çıkış-giriş kayıtlarını gösterir belge (Zorunlu)

Pasaportun Türkiye’ye giriş-çıkışını gösterir sayfaların sureti (Zorunlu)

Bir adet biyometrik fotoğraf (Zorunlu)

Ders İçerikleri ve onaylı Türkçe çevirisi (Varsa)

Öğrenci Belgesi sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Varsa)

Lise diplomasının sureti (Yabancı ülke diplomalarında onaylı Türkçe çevirisi)(Varsa)

                             * Çeviriler yeminli mütercimler veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.


ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Öğrencinin Ukrayna’da kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun senatosu veya yönetim kurulunun özel öğrenciliğini kabulüne dair olumlu karar yazısı (Zorunlu) 

Not Döküm Belgesinin (transkript) imzalı ve mühürlü sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Zorunlu)

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik tarihini gösteren sayfasının sureti (Yabancı ülke pasaportlarının onaylı Türkçe çevirisi) (Zorunlu)

Bir adet biyometrik fotoğraf (Zorunlu)

Öğrenci Belgesi sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Varsa)Yatay Geçiş Başvuru Formu İçin Tıklayınız.


Özel Öğrenci Başvuru Formu İçin Tıklayınız.


Konu ile ilgili bilgi için 0344 300 11 55’i arayabilirsiniz.