KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2017-2021 Eğitim-Öğretim Yılları Arasında Azami Öğrenim Süresini Doldurarak İlişiği Kesilen Ön Lisans Ve Hazırlık (İlahiyat Fakültesi) Öğrencileri İçin Ek Sınav Duyurusu-25.01.2022

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARINDA AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURARAK EK SINAVLAR SONUNDA veya EK SINAV HAKKI KULLANMAYARAK İLİŞİĞİ KESİLEN ÖN LİSANS VE HAZIRLIK (İLAHİYAT FAKÜLTESİ) ÖĞRENCİLERİ İÇİN EK SINAV DUYURUSU

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini doldurdukları için 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilere 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanmak üzere başarısız oldukları, hiç almadıkları ve devamsızlıktan kaldıkları dersler için 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar  başvurmaları halinde iki ek sınav hakkı verilecektir.

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında azami öğrenim süresi sonunda alıp başarısız olduğu dersler için verilen 2 Ek sınav sonrası başarısız olduğu ve devamsızlıktan kaldığı ders sayısı 5 dersten fazla olduğu için ilişiği kesilen öğrencilere; daha önce alınmamış, başarısız olunmuş veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış derslerin 2 EK sınav hakkından yararlanabilecektir.

Daha önceki yıllarda yapılan Ek sınavlarda, EK sınav hakkını kullanmayıp sınavlar sonrasında başarısız ders sayısı 5 dersten fazla olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler de bu sınavlardan faydalanabileceklerdir.

 

Başvuru Şekli ve Ders Seçimi:

 

17- 31 Ocak 2022 tarihleri arasında öğrenciler başvuru dilekçelerini doldurup imzalayarak ilgili bölüm başkanı onayı sonrasında daha önce kayıtlı oldukları birimlere şahsen teslim edilecektir. Öğrenciler iletişim numaralarına gelecek olan bilgilendirme kısa mesaj (sms) sonrasında Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak; Başvuru İşlemleri menüsü altında yer alan Ek Sınav Başvuru V2 menüsünde, tanımlı müfredata göre EK Sınava girilecek başarısız oldukları, hiç almadıkları ve devamsızlıktan kaldıkları dersleri (zorunlu/seçmeli) seçmelidirler.

Hazırlık (İlahiyat) sınıfından başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir" hükmü kapsamında hazırlık sınıfından başarısız olup ilişiği kesilen öğrencilere 3 sınav hakkı verilecektir.

Eksik ders seçimi durumunda öğrenciler seçmedikleri derslerden başarısız sayılacaktır. Ders seçimi yapmayan öğrenciler ek sınavlara giremeyecektir. Öğrencilerin her iki sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır. Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı, devam koşulunu yerine getirmediği ve başarısız oldukları derslerde dâhil olmak üzere ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Uygulama Usul ve Esasları için TIKLAYINIZ

 

Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş için TIKLAYINIZ

 

Öğrenci bilgi sistemine giriş şifre işlemleri örnek gösterimi aşağıdadır.

 

Önemli Not:


.

  1. Öğrenciler başvurularını daha önce kayıtlı oldukları birimlere şahsen teslim edeceklerdir.
  1. Ek Sınava Başvuru Yapan Öğrenci 2 Sınava (Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2) başvuru yapmış sayılacaktır. 
  2. 31 Ocak 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Ek sınava girmek için; Öğrenci Bilgi Sisteminde seçmiş olduğu derslerin sorumluluğu öğrenciye aittir. Eksik ders seçimi yapılması durumunda öğrenciler seçmediği derslerden başarısız sayılacaktır.

 

Sınav Takvimi:

   

Ek Sınav Başvuruları

 17-31 Ocak 2022

Ek Sınav Program

 İlgili Akademik Birim Web Sayfası

Ek Sınav-1

 28 Şubat-11 Mart 2022

Ek Sınav-2

 21 Mart- 1 Nisan 2022

 

İlgili birim öğrenci işleri iletişim bilgileri aşağıdadır.

Fakülte/Yüksekokul/MYO

İletişim Numarası

E-Posta Adresi

İlahiyat Fakültesi

0344 300 27 49

0344 300 27 58

meryemdogan@ksu.edu.tr

fkelleroglu@ksu.edu.tr

Afşin Meslek Yüksekokulu

0344 300 22 57

afsinmyo@ksu.edu.tr

Andırın Meslek Yüksekokulu

0344 300 22 94

erdalcetin@ksu.edu.tr

Göksun Meslek Yüksekokulu

0344 300 23 33

goksun@ksu.edu.tr

Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

0344 300 28 23

saghiz@ksu.edu.tr

Pazarcık Meslek Yüksekokulu

0344 300 24 29

 abozyel@ksu.edu.tr

Sosyal Bilim Meslek Yüksekokulu

0344 300 24 08

sosyalbmyo@ksu.edu.tr 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

0344 300 25 12

teknikbmyo@ksu.edu.tr

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

0344 300 42 27

turkoglu@ksu.edu.tr
EK Süre Sınav Dilekçesine Erişmek İçin Tıklatyınız.