KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Eğitim Duyurusu-02.02.2021

Covid-19 salgınının ülkemizdeki yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılması amacına yönelik alınan önlemler kapsamında, Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında takip edilecek eğitim yöntemi hakkında yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda; 

1. Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf teorik derslerinin uzaktan, uygulama derslerinin ise seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

2. Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn doktorların) eğitim programlarının KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü 3. ve 4. sınıf uygulama derslerinin bahar yarıyılı başlangıç tarihi olan 22 Şubat 2021 tarihi itibariyle dijital eğitim materyalleri kullanılarak uzaktan eğitim şeklinde başlanmasına, 22 Mart 2021 tarihi itibariyle KSÜ Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi ve diğer sağlık kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde belirlenecek uygulama takvimi doğrultusunda ve muhtemel bulaş riskine karşı gereken önlemler alınarak seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitim şeklinde sürdürülmesine, teorik derslerin ise bütünüyle uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine,           

4. Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf teorik derslerinin uzaktan, uygulama derslerinin ise seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

5. Yukarıda belirtilenler dışında olmak üzere, Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan tüm teorik ve uygulama derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

Karar verilmiştir.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı