KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu-02.02.2021

Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanı ile ve Akademik Genel Not Ortalaması kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olup başvurular belirtilen adres üzerinden ONLİNE olarak yapılacaktır. Eksik belge ve beyana uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

                                           

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri

Değerlendirme Tarihleri

Sonuç İlan Tarihi


Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi*

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç*

Bitiş*

01.02.2021

05.02.2021

08.02.2021

12.02.2021

15.02.2021

16.02.2021

19.02.2021

22.02.2021

23.02.2021

 

*  Yedek kayıt işlemi sadece Akademik Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçişlerde yapılmaktadır. Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına göre yatay geçişlerde yedek kayıt işlemi yapılmamaktadır.

 

1. Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Bilgileri

 

Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına Göre Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri


Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına Göre Yatay Geçiş Programları


Üniversitemiz ÖSYM Önlisans- Lisans Puanları için Tıklayınız 

1.A) BAŞVURU YERİ:

 

Başvurular online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversiteye gelerek şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır. Başvurular 05.02.2021 tarihinde saat16:00'da otomatik olarak kapanacaktır.


Online başvuru için tıklayınız.

 

1.B) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 

            Aşağıda yazılı belgelerin online başvuru sırasında başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.

Tüm öğrenciler için;


1)  ÖSYS (YKS, YGS, LYS ve DGS) Sınav Sonuç Belgesi internet çıktısı,


2)  ÖSYS (YKS, YGS, LYS ve DGS) Yerleştirme Sonuç Belgesi internet çıktısı,


3)  Öğrenci Belgesi (Kurumundan veya E-Devlet üzerinden alınan güncel tarihli belgelerde geçerlidir)

 

Başvuru için yukarıda istenilen belgelerden eksik olması durumunda başvurular ilgili kurul/komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

1.C) SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

 

Her bir diploma programı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek olup; sonuçlar başvuru sonuç ilan tarihinde online başvuru sistemi üzerinden açıklanacaktır. Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında web sayfası aracılığı ile yerleşen aday listeleri açıklanmayacaktır.

 

 

1.D) KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE İSTENEN BELGELER:

 

   Kesin kayıtlar online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Online kesin kayıt işlemi sonrası aşağıda istenen belgelerin kayıt olunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna posta, e-posta yolu ile veya şahsen en geç online kayıt tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde online kayıt işlemi ve kayıt hakkı iptal edilecektir.

 

1.E) KAYIT İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

             1)  Transkript (Not belgesi): Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversitede aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge,


          2) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin çıktısı veya onaylı fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.)


            3) Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge. Öğrencinin Transkript (Not Döküm) belgesinde belirtilmemişse


            4) %10’a giren öğrenciler için %10’a girdiğini gösteren belge (halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam etmiş olan II. öğretim öğrencileri için).


         5) Adayın kayıtlı olduğu Üniversiteden alacağı Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge. Yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığını gösteren belgeyi teslim etmeyen adayların kayıtları hiçbir şekilde yapılmayacak olup tüm kayıt hakları iptal edilecektir.

 

1.F) İLİŞİK KESME İŞLEMİ:

 

Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler kayıt hakkı kazanıncaya kadar halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenime devam edeceklerdir. Kayıt hakkı kazanan öğrenci halen kayıtlı olduğu üniversiteden herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. İlişik kesme işlemi Üniversitemize kayıt olduktan sonra üniversiteler arasındaki resmi yazışma ile yapılacaktır.

          

2. Akademik Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Bilgileri

 

Akademik Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Koşulları


Yurt İçi, Çift Anadal ve Yandal Yatay Geçiş Kontenjanları

 

2.A) BAŞVURU YERİ:

 

Başvurular online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversiteye gelerek şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır. Başvurular 05.02.2021 tarihinde saat16:00'da otomatik olarak kapanacaktır.


Online başvuru için tıklayınız.

 

2.B) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

       

Aşağıda yazılı belgelerin online başvuru sırasında başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.

Tüm öğrenciler için;


         1– Öğrenci Belgesi (Kurumundan veya E-Devlet üzerinden alınan güncel tarihli belgelerde geçerlidir)


      2- Transkript (Not Döküm) Belgesi, başvuran öğrencinin eğitim gördüğü Yükseköğretim Kurumundan (Üniversitesinden) alınan  ıslak imzalı mühürlü veya e-imzalı olmalıdır. (Not Döküm belgesi birden fazla sayfa olması durumunda tüm belgeler taranıp (PDF) olarak yüklenmesi gerekmektedir.


         3– Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge. Öğrencinin Transkript (Not Döküm) belgesinde belirtilmemişse 


         4–İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,

 

 

 

Başvuru için yukarıda istenilen belgelerden eksik olması durumunda başvurular ilgili kurul/komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2.C) SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

 

Her bir diploma programı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek olup; sonuçlar başvuru sonuç ilan tarihinde online başvuru sistemi üzerinden açıklanacaktır. Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında web sayfası aracılığı ile yerleşen aday listeleri açıklanmayacaktır.

 

 

2.D) KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE İSTENEN BELGELER:

 

   Kesin kayıtlar online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Online kesin kayıt işlemi sonrası aşağıda istenen belgelerin kayıt olunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna posta, e-posta yolu ile veya şahsen en geç online kayıt tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde online kayıt işlemi ve kayıt hakkı iptal edilecektir.

 

2.E) KAYIT İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1)   Transkript (Not belgesi): Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversitede aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge,


           2) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin çıktısı veya onaylı fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.)


            3) Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge.


            4) %10’a giren öğrenciler için %10’a girdiğini gösteren belge (halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam etmiş olan II. öğretim öğrencileri için).


5) Adayın kayıtlı olduğu Üniversiteden alacağı Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge. Yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığını gösteren belgeyi teslim etmeyen adayların kayıtları hiçbir şekilde yapılmayacak olup tüm kayıt hakları iptal edilecektir.

 

2.F) İLİŞİK KESME İŞLEMİ:

 

Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler kayıt hakkı kazanıncaya kadar halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenime devam edeceklerdir. Kayıt hakkı kazanan öğrenci halen kayıtlı olduğu üniversiteden herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. İlişik kesme işlemi Üniversitemize kayıt olduktan sonra üniversiteler arasındaki resmi yazışma ile yapılacaktır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 

> Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.


> Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. İlgili dönem başvurularından önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamaz. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.


 > Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (online) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. (Sistem 16:00'da kapanacaktır.)


> Belgelerin yüklenmesinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Evrakların sisteme yüklenmesinde ortaya çıkacak sorunlardan üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge olması durumunda yatay geçiş işlemi yapılamayacaktır. 


 > Yedek kayıt işlemi sadece Akademik Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçişlerde yapılmaktadır. Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına göre yatay geçişlerde yedek kayıt işlemi yapılmamaktadır.


> Genel Not Ortalaması ile Başvuran adaylar arasındaki seçme ve yerleştirme, geçişin yapılacağı programın kontenjanı dahilinde ve başvuran öğrencilerin başarı derecelerine göre yapılır. En başarılı öğrenciden başlanılarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Başarı sıralaması Genel Not Ortalamasına göre yapılır. Genel Not Ortalamasının eşit olması halinde Merkezi Yerleştirme puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınır.


Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması gerekir. Kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar Ek Madde-1 (merkezi yerleştirme puanı ile geçiş) kapsamında başvuru yapabilirler. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapamaz


 

  Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu İletişim Numaraları için Tıklayınız;

 

 

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı