KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yaz Stajı Duyurusu-09.06.2020

1. Yaz stajı için evrak işlemleri Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden yürütülecektir. Ayrıca Öğrencilerimiz, ilgili birim bölümlerin web sayfasında ilgili belgelere ulaşabilirler.

2.  Öğrencilerimiz sistem üzerinden indirdikleri staj evraklarındaki ilgili yerleri (Staj yapılacak yer, staj tarihleri, işyeri yetkili imzası ve öğrencinin kendi imzası) doldurarak ıslak imzalı evrakı tekrar sisteme yükleyecektir. ( Bu madde, söz konusu evrakları elden teslim etme imkanı olmayan öğrenciler için geçerlidir.)

3. Stajını tamamlayan öğrenciler Staj Dosyasını ve işyeri tarafından doldurulacak Staj Değerlendirme evrakını (ilgili yerlerini doldurduktan ve imzaladıktan sonra) elden, kargo ile veya Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) üzerinden yükleyerek teslim edecektir.

Her birim yaz stajı sürecini kendisi yürütecektir. Öğrencilerin süreç ile ilgili bilgilendirmeleri akademik biriminden alabileceklerdir.

4. Yaz  stajları 15 Haziran 2020 – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.