KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Detay

 

  İDARİ KADRO VE GÖREV DAĞILIMI ADI-SOYADI  ÜNVANI  TEL GÖREVLERİ  Enver ORHAN  Daire Başkanı 1141 Daire Başkanı      Ahmet BOSTANCI    Şube Müdürü   1144  Şube Müdürü    Ali DAĞ   Şube Müdürü   1145  Şube Müdürü   Mehmet TEKİNŞEN   Şube Müdürü 1146  Şube Müdürü   Şeyda BAĞRIYANIK   Şube Müdürü   1157 Şube Müdürü    Özlem NALBANTBAŞI   Şube Müdürü (Dış İlişkiler Birimi)   1072  Şube Müdürü   Bayram KÖSE   Şube Müdürü   4370 Şube Müdürü    Adem TEZER   Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri)   1152 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Afşin MYO MEKSİS İşlemleri    Ahmet Can TANIŞ   Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri)                                                     1151                  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mühendislik Tamamlama   Ayşe Gül KAYA    Bilgisayar İşletmeni(Engelli Öğrenci Birimi)     4368 Otomasyon Sistemi üzerinde Hazırlık İşlemlerinin yürütülmesiEngelli Öğrenci Birimi İş ve işlemleriÖğrenci Kimlik Güncelleme ÖİDB Web SayfasıBirim içi yazışmaların yapılması  Aynur GÜNALBilgisayar İşletmeni  (Öğrenci İşleri)     1159BESYOSAĞ.HİZ.MYOEğitim-Öğretim İşleri Komisyon gündeminin hazırlanması ve yazışmalarının yapılması Yeni açılacak ve öğrenci alınacak bölüm ve programlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve YÖK Başkanlığına sunulmasıBölüm, Anabilim dalı açılmasıyla ilgili iş ve işlemlerYÖK, Üniversite içi birimler ve diğer kurumlarla yapılacak yazışmaların yürütülmesiAkademik Takvim çalışmalarının yürütülmesiYatay Geçiş, Çift Anadal Kurum içi ve dışı geçişlerle ilgili işlemler   Betül AKDERE      Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri)   4365 Sosyal Bilimler MYO Teknik Bilimler MYOTürkoğlu MYO     Ejder ERTÜRKMEN     Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri)     1158 Sağlık Bilimleri Fakültesi Afşin Sağlık Yüksekokulu Fen Edebiyat Fakültesi Ziraat FakültesiGöksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrenci Staj İşlemleri İntörn İşlemleri     Emine AK     Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri)     1154 Tıp Fakültesi Öğrenci Otomasyonu ile ilgili tüm düzenlemelerin yapılması ve takibi Bölüm/Anabilim dalı başkanları kullanıcı tanımlama Dönem başı öncesi otomasyon iş ve işlemlerinin kontrol edilerek yapılması   Mehmet CINCIK   Bilgisayar İşletmeni (Sekreterya ve Danışma)  1141 1155  Daire Başkanı Sekreterya İşlemleri Öğrenci İşleri Danışma ve Yönlendirme   Murat Abdulkadir GÜN Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri ve Tahakkuk)   1150 İlahiyat Fakültesi Orman Fakültesi Tahakkuk ve satın alma işlemleriÖğrenci Disiplin İşlemleriÖğrenci Disiplin İşlemlerini Otomasyona ve Disiplin defterine işlenmesiCİMER Şikâyetleriyle ilgili işlemlerin yürütülmesi     Rahmi TEMİR     Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri)     1143 Pazarcık MYOAndırın MYOGüzel Sanatlar FakültesiDiş Hekimliği FakültesiGöksun Meslek YüksekokuluTaşınır Kayıt Kontrol İşlemleri      Salih AVCI     Bilgisayar İşletmeni (Diploma Kimlik İşlemleri)     1148 Diploma Eki Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri Harç İşlemleri Kimlik Kartı Basımı ve Takibi Birimler arası istatistik işlemleri YÖK Bursları ile ilgili yazışmaların yürütülmesi Burs işlemlerinin takibi ve KYK bildirilmesi     Sevgi BEKLEYEN   Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri)     1153 Eğitim Fakültesi Çift Anadal öğrencilerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesi KHK ile Kapatılan vakıf ve okulların öğrencilerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesi Müfredat ve eşdeğer derslerle ilgili işlemlerin yürütülmesi Özel Öğrenci İşlemleri   Yemliha KURT   Bilgisayar İşletmeni (Evrak Kayıt)   1149   Kuruma gelen - Kurumdan giden evrakların takibi ve dosyalanması Aylin YARDIMCI Öğr. Gör. (Erasmus) 1081 Dış İlişkiler Birimi Ebru EVLİYA Öğr. Gör. (Erasmus) 1071 Dış İlişkiler Birimi Emrehan EMİROĞLU Öğr. Gör.   1069 Dış İlişkiler Birimi  Fadime YILMAZ Bilgisayar İşletmeni 1069 Dış İlişkiler Birimi  Nuran İRİAĞAÇ Memur 4362 Dış İlişkiler Birimi Hüsne BAHAR Bilgisayar İşletmeni (Erasmus) 4361 Dış İlişkiler Birimi

...