KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Uygulama Derslerin Telafileri -12.06.2020

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde pandemi nedeniyle bazı uygulamalı dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenememiş ve yaz dönemine ertelenmiştir.


Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle bu derslerin de uzaktan eğitim yoluyla verilmesine  Üniversitemiz Senatosu  tarafından karar verilmiştir. Söz konusu derslerin  Uzaktan Eğitim Sistemine entegrasyonu tamamlanarak akademik takvimi aşağıda yer almaktadır. İlgili Öğrencilerimize duyurulur


22 Haziran - 3 Temmuz 2020

Yaza Ertelenen Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim Sistemi İle İşlenmesi

4 Temmuz 2020

Öğretim Elemanlarının Ödev, Proje vb. gibi Çalışmaların Sisteme En Son Yükleme Tarihi

6 Temmuz - 10 Temmuz 2020

Öğrencilerin Verilen Ödev Proje vb. gibi Çalışmaların Sisteme Yükleme Tarihi

16 Temmuz 2020

Yaza Ertelenen Uygulama Dersleri ile Yarıyıl Sonu Notlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Giriş İçin Son Tarih

17 Temmuz 2020

Yaza Ertelenen Uygulama Dersleri Sonucuna Göre Mezuniyet İçin Tek Dersi Kalmış Öğrenciler İçin Tek Ders Sınavı Başvurusu

21 Temmuz 2020

Yaza Ertelenen Uygulama Dersleri Sonucuna Göre Mezuniyet İçin Tek Dersi Kalmış Öğrenciler İçin Tek Ders Sınavı