KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

MAZERET SINAVLARINA BAŞVURACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE -07.05.2020

Tüm dünyada küresel tehdit haline gelen ve halen etkisini sürdüren Korona (Covid-19) virüs salgını nedeniyle 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları Üniversitemizin Örgün ve Uzaktan Eğitim bölüm/programlarında Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden 15 Nisan -4 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu sınavlara öğrencilerimizin çeşitli teknik imkânsızlıklar ve farklı insani mazeretler nedeniyle katılamamış olma durumları dikkate alınarak Mazeret Sınavları yapılacaktır.  

 

Önemli Bilgilendirmeler;

 

1. Mazeret Sınavları Ara Sınavlarda olduğu gibi Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden yapılacaktır.

2. Mazeret Sınavları için öğrencilerden başvuru dilekçesi istenmeyecektir.

3. Mazeret Sınavlarına sadece ara sınava giremeyen öğrenciler katılacaklardır.

4. Ara sınavlara girmiş öğrencilerin mazeret sınav soruları için gönderecekleri cevaplar dikkate alınmayacaktır.

5. Sınav cevap dosyalarının yüklenmesindeki tüm sorumluluk öğrencilerimize aittir.

6. Sınav sürecine ilişkin takvim aşağıya çıkartılmıştır. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. 


MAZERET SINAVI TAKVİMİ 

12 Mayıs 2020 23:59

Mazeret Sınavları için Öğretim Elemanlarının Sınav Sorularını Sisteme En Son Yükleme Tarihi

13 Mayıs 2020 00:00

14 Mayıs 2020 23:59

Öğrencilerin Sınav Sorularını Görme Ve Cevapları Sisteme Yükleme Tarihi