KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2019 DGS SONUCU İLE ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ-05.09.2019

2019 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KESİN KAYIT DUYURUSU

 

Sevgili aday öğrenciler, Üniversitemize hoş geldiniz.

Üniversitemize 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılında 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerden;

 Elektronik kayıtlar (e-kayıt); 09-11 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Üniversitemize yerleşen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/ web adresinde “e-Hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Elektronik kaydını tamamlayan öğrenciler, üniversiteye belge getirmeyeceklerdir. (E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir).

E- kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz kaydını müteakip öncelikle öğrenci numaranızı sorgulayınız. Öğrenci Numaranızı sorgulamak için Tıklayınız!

Öğrenci Bilgi Sistemi  giriş yapmak için Tıklayınız!

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Elektronik Kayıtta; ÖSYM’den öğrencinin yerleşme bilgileri, Millî Eğitim Bakanlığı sisteminden lise mezun bilgisi, Askeralma Genel Müdürlüğünden sisteminden askerlik durum bilgisi, sorgulanacak olup; bu kontrollerden herhangi birine takılan öğrenciler, elektronik kayıt yapamayacaklardır.

Önlisans programından mezun olamayan adaylar 03.02.2020 tarihine  mezun olmaları ve mezuniyet belgelerini getirmeleri gerekmektedirElektronik Kayıt Yapamayanlar; 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bağlı bulundukları Fakülte ve Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarında aşağıdaki evraklarla birlikte kayıtları yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

a) Adayın 2019-DGS sonuç çıktısı.

b) Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı Önlisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin ibrazı. (YÖKSİS'’ten önlisans mezuniyet bilgilerine ulaşılamayan adaylardan istenir)

c) 2008 Yılı ve öncesi ortaöğretim (Lise) mezunları adaylar lise diploması veya diploma yerine geçecek belgeyi getirmeleri gerekir.


KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :

a) Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez,

b) Adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.

c) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder ve ÖSYM tarafından tekrar yerleştirilmedikçe kayıt yaptıramaz.

d) Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

e) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

 

DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ (Bölüm başkanlığına muafiyet işlemleri için başvuru yapacaklardır):

1) Mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu onaylı not döküm belgesi (Transkript)

2) Mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu derslere ait ders içerikleri