KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV HAKKI DUYURUSU-21.05.2019

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrası Hükmü Gereğince,

 2015 ve daha Önceki Yıllarda Kayıt Yaptıran ÖNLİSANS Öğrencilerinin Dikkatine


26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28’inci maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi (c) fıkrasının, Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarında uygulanmasına ilişkin esaslar ve sınav tarihleri;

 

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.


Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmek için ÖN LİSANS öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin her iki sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır. Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.


Azami öğrenim sürelerinin dolduğu ÖN LİSANS  programı öğrencilerinin aşağıda belirtilen tarihlerde ekte yer alan dilekçe ile ilgili Birimlerine başvuru yapabilir ve EK Sınava katılabilirler. Dilekçe ile başvuru yapmayan öğrenci sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

 

                                                                                                                              EK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ


Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Ek Sınav Dilekçe Başvuru Tarihi

27.05.2019

17.06.2019

1.Ek Sınav Tarihleri

24.06.2019

28.06.2019

2.Ek Sınav Tarihleri

08.07.2019

12.07.2019EK SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ

EK SINAV UYGULAMA ESASLARI