Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılında ÖNLİSANS ve LİSANS Programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler için;

-Yatay geçiş şartları ve koşulları,

-Başvuru için gerekli belgeler,

-Başvuru ve değerlendirme takvimi,

-Kayıt evrakları ve kayıt işlemleri,

-Başvurunun nasıl yapılacağı,


aşağıda belirtilmiştir. Başvuruların aşağıdaki şartlara uygun olarak yapılmasında tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Eksik, hatalı veya yanlış başvurudan doğacak sorunlardan üniversitemiz sorumlu değildir.


A-YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI:
 1. Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına,

-Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına,

-Hazırlık sınıfına,

-Başarısız dersi olanlar,

-Dönem uzatanlar,

-Disiplin cezası alanlar

yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

 1. -Yatay geçiş müracaatı için (ayrıldığı yarıyıl dahil) tüm derslerini başarı ile geçmiş ve genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.30, 100’lük sistemde en az 60 olması gerekir.
 2. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 3. Yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
 4. Aynı yükseköğretim kurumunda Önlisans programlarında I. öğretimden II. öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, II. öğretim programına geçiş yapan öğrenciler II. öğretim ücreti öderler.
 5. Önlisans programlarında II. öğretimden II. öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, Önlisans II. öğretim programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’na girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler I. öğretim programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş müracaatında bulunabilirler.
 6. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 7. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 8. Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 9. Yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.
 10. Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Web sayfası ile http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx linkinden ilan edilir. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar, internet duyurusuyla tebliğ edilir.
 11. Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır. Yedekten aday çağırma işlemi sadece bir defa yapılır.
 12. Meslek Yüksekokulları’nın ilgili komisyonlarınca, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı ve başarılı olduğu derslerden eşdeğer kabul edilen derslerin intibakı yapılır. İntibakı yapılmayan tüm dersler öğrenci tarafından alınır.


B- BAŞVURU:

Başvurular   http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx          

Linkinden ONLİNE yapılacaktır.

Online Başvuru yardım videosu için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=wZjTRqQGFEY 

 

BAŞVURUDA AŞAĞIDAKİ BELGELER YÜKLENECEKTİR. 1. Öğrenci Belgesi (Onaylı)
 2. Not belgesi (Onaylı Transkript)
 3. ÖSYM yerleştirme puanı internet çıktısı
 4. Disiplin cezası almadığını belirten belge (Onaylı) (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca bu belgeye ihtiyaç yoktur)
 5. Tıp öğrencilerinin ders içeriklerini yüklemeleri zorunludur.


C. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:

Başvurular; başvuru için gerekli belgelerle birlikte aşağıdaki tarihler arasında internet üzerinden yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


 

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞVURU TARİHİ

02.07.2018

20.07.2018

DEĞERLENDİRME TARİHİ

23.07.2018

27.07.2018

SONUÇLARIN İLANI

30.07.2018

KESİN KAYIT TARİHİ

31.07.2018

03.08.2018

YEDEK KAYIT TARİHİ

06.08.2018

08.08.2018

 

 

 

 

 

 

 
TIP FAKÜLTESİ İÇİN

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞVURU TARİHİ

02.07.2018

20.07.2018

DEĞERLENDİRME TARİHİ

23.07.2018

27.07.2018

SONUÇLARIN İLANI

30.07.2018

KESİN KAYIT TARİHİ

31.07.2018

03.08.2018

YEDEK KAYIT TARİHİ

06.08.2018

08.08.2018


D- KESİN KAYIT EVRAKLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ: 1. Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli ve Onaylı)

2- ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

3- Not Belgesi (Onaylı Transkript)

4- Disiplin cezası almadığına dair belge (Onaylı) (Transkript veya öğrenci belgesinde belirtilmemişse)

5- Ders İçerikleri (Ders muafiyetlerinin yapılabilmesi için kayıt esnasında, Bölüme verilecektir), Ders içeriklerinin her sayfası onaylı olarak kesin kayıt anında bölüme elden teslim edilecektir.)

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7- Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf

8- Öğrenim ücreti dekontu (ikinci öğretim programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx öğrenci no sorgulama sayfasından öğrenci numaralarını ve harç miktarını öğrenerek sorgulanan öğrenci numarası ile Vakıfbank ATM’lerine yatıracaklardır.)

 

Not: Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları kayıt hakkı kazandığı okullarında yapılacaktır.

 

BAŞVURU İŞLEMİ:

Yatay geçişe başvuru işlemi için öncelikle

http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx 

linkinden giriş yapılarak gerekli bilgiler doğru şekilde doldurularak başvuru yapılacaktır. Yukarıda "B" maddesinde belirtilen belgeler taranarak sisteme doğru şekilde yüklenecektir. Belgelerin yüklenmesinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Evrakların sisteme yüklenmesinde ortaya çıkacak sorunlardan üniversitemiz sorumlu değildir. Evrakların yüklenememesi durumunda yatay geçiş işlemi yapılamayacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler,  "D" maddesinde belirtilen evrakları onaylı şekilde kayıt hakkı kazandığı birimlerin öğrenci işleri bölümüne elden teslim edeceklerdir. Başvuru linkinden sisteme yüklenen belgeler ile kayda gelirken getirilen belgelerde tutarsızlık olduğunda kayıt iptal edilecektir.

Başvuru için tıklayınız….

http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı