KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

6569 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SINAVA GİRECEK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE-31.01.2020

6569 Sayılı Kanun Kapsamında Süresiz Ek Sınav Hakkı elde eden öğrencilerden Güz ve Bahar Yarıyılı derslerinden tek dersi kalan ve ilgili kanun kapsamında sınav haklarını kullanmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birimlere 31 Ocak-5 Şubat 2020 tarihleri arasında ekte yer alan dilekçe ile müracaat edeceklerdir.

> Dilekçe ile başvuru işlemini 6569 sayılı kanundan faydalanarak Süresiz Ek sınav hakkı elde eden öğrenciler yapacaklardır.

Azami süre sonu ek sınav sonucunda tek dersi kalan öğrencilerden ders bazında katkı kredisi/öğrenim ücreti alınır. Ücret “(programın dönemlik ücreti /30) x (kalan dersin AKTS’si)” formülü ile hesaplanır.

Örnek olarak:

I. Öğretim öğrencisi olduğunu varsayalım;

 4 AKTS dersten sınava girecek öğrencinin ödeyeceği sınav ücreti 4*3,17=12,68 TL (4=AKTS*3,17 ise programın dönemlik ücreti/toplam AKTS)

3 AKTS dersten sınava girecek öğrencinin ödeyeceği sınav ücreti 3*3,17=9,51 TL

 

II. Öğretim öğrencisi olduğunu varsayalım;

4 AKTS dersten sınava girecek öğrencinin ödeyeceği sınav ücreti 4*12,83 =51,32 TL (4=AKTS*12,83 ise programın dönemlik ücreti/toplam AKTS)

3 AKTS dersten sınava girecek öğrencinin ödeyeceği sınav ücreti 3*12,83=38,49 TL

 

 Öğrenciler sınav ücretlerini üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Veznesine veya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının aşağıdaki hesabına Vakıflar Bankası ATM, Gişe veya Vakıfbank İnternet Bankacılığından yatırabilirler.

 

HESAP SAHİBİ: K.S.U STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 IBN:TR51 0001 5001 5800 7309 0389 43

 


EK SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ