Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


ÖSYM EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTEMİZİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDERİZ.

Sevgili Öğrencimiz; Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

Kayıt işlemleri 13-19 EYLÜL 2017 tarihleri arasında ilgili Akademik Birimlerin kayıt Bürolarında yapılacaktır.

 

KAYIT İŞLEMLERİ

Ek Yerleştirme Tarihleri                        : 13 EYLÜL - 19 EYLÜL 2017

Öğrenim Ücretlerini Yatırma Tarihleri     : 13 EYLÜL - 19 EYLÜL 2017

Ders Kaydı Tarihleri                              :13 EYLÜL - 19 EYLÜL 2017

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- ÖSYS sınav sonuç belgesi

2- Lise Diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamışsa mezuniyet belgesinin aslı

3- Nüfus Cüzdan fotokopisi

4- 6 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında)

5- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO ve Göksun MYO İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI için;

Bu programa alınacak öğrencilerin, DEVLET HASTANELERİNDEN VEYA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEN, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Not: Kayıtla ilgili duyuru ve bilgiler 

http://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx ve http://www.ksu.edu.tr 

adresinden takip edilebilir ve öğrenilebilir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ YATIRMA TARİHLERİ(İkinci Öğretim Öğrencileri İçin):

Yeni kazanan ve mevcut okuyan öğrencilerimiz 13 EYLÜL - 19 EYLÜL 2017 tarihine kadar Öğrenci Numarası ile birlikte Türkiye Vakıflar Bankası ATM  lerinden KURUM ÖDEMESİ olarak yatırmaları gerekmektedir. (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılmıştır.)

 

DERS KAYDI

Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmek için 13.09.2017 ile 19.09.2017 tarihleri arasında öğrenci otomasyonundan ders kaydınızı yapmanız zorunludur. Ders Kaydı yapılmadığı takdirde derslere devam edemezsiniz. Öğrenim ücretini yatırmayan İkinci Öğretim öğrencilerinin ders kaydı yapılmayacaktır.

Ders kaydının yapılabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemine 

http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

adresinden girilerek ders kaydının tamamlanması gerekmektedir.

Kullanıcı Adı: ÖĞRENCİ NUMARASI

Şifre             : TC KİMLİK NO İLK 5 HANESİ


ÖĞRENCİ NO SORGULAMA

Öğrenci numarasını bilmeyen öğrencilerimiz Öğrenci Numarasını öğrenmek için, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte “oidb.ksu.edu.tr” adresinden

aşağıdaki “Öğrenci Numarası Sorgulama” menüsünden öğrenilecektir. http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

 

KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak olan öğrencilerin kayıtları geçici olarak yapılacaktır yalnız bu öğrencilerimiz 29 ARALIK 2017 tarihine kadar mezuniyet belgelerini getirmeleri gerekmektedir. 29 ARALIK 2017 tarihine kadar diplomasını teslim etmeyen öğrencilerin geçici kayıtları silinecektir.

 

KAYIT YAPTIRAMAYACAKLAR

1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.)

Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.

 

ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK RAPORU

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde bu raporu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

 

MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 13-19 EYLÜL 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

Üniversitemiz 2017–2018 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacaktır.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı